Informatie rond het kweken met grasparkieten

HET KWEKEN:

Voorbereiding

Grasparkieten die er de kans toe hebben gaan snel over tot kweken, mits de nodige en juiste verzorging. Zo heb je een broedblok nodig. De afmetingen van een goed nestkastje zijn 15x15x25 cm met een invlieggat van 4 tot 6 cm diameter. Zorg altijd voor meer nestkastjes dan het aantal koppels in je volière of kooi bevinden, want een vrouwelijk parkietje kan nogal ruzie maken met haar medebewoners voor een nestkast. Hoe meer keuze, hoe minder ruzie ze gaan maken. Nestcontrole is op zich niet nodig of verplicht. Maar persoonlijk doe ik dit, als het zich toelaat, wel. De grasjes wennen daar ook snel aan, voor hen is dit niet zo vervelend.

Een enkele paring is voldoende om alle eitjes te bevruchten. Of de eitjes bevrucht zijn kun je na een vijftal dagen zien op twee manieren:
a. Je kan het aan de kleur zien: als de eitjes melkachtig wit zijn, zijn ze bevrucht. Blijven ze roze doorschijnend dan zijn ze onbevrucht.
b. Je houdt het eitje tegen het licht. Als je dan rode lijntjes ziet lopen in het eitje (dat zijn de bloedvaatjes en het hartje) dan is het eitje bevrucht. Zie je alleen roze doorschijnend dan is het eitje niet bevrucht.
Het eerste eitje mag je een tiental dagen na de paring verwachten.

Hieronder verder ook nog enkele dingen die je MOET weten als je wilt gaan kweken met grasjes.

Leeftijd van kweekrijpe grasjes

Kweken met grasparkietjes is bijzonder fijn, maar je moet wel rekening houden met bepaalde zaken. Zo speelt de leeftijd van je grasparkiet zeker een rol bij het kweken. Zo is het belangrijk dat je popje toch minstens 9 maand oud is, 12 maanden is nog beter. Dit is belangrijk omdat legnood vaak voorkomt bij jonge popjes. Mannetjes zijn vaak al iets eerder rijp, maar toch is het ook bij hen belangrijk te wachten aan de leeftijd van ca. 9 maanden. Jonge mannetjes verwaarlozen vaker hun popje en hun jonkies. Kweekrijpe grasparkieten kun je ook vaak gemakkelijk herkennen aan de neusdoppen. Hieronder een voorbeeld:

 

De neusdop van een jonge pop, niet kweekrijp, van ongeveer 4 maanden oud

                                                                                   

 

 

 

 

 

De neusdop van een jonge man, niet kweekrijp, van ongeveer 3 maanden oud

                                                                                   

 

 

 

 

 

De neusdop van een kweekrijpe pop, van ongeveer 12 maanden oud

                                                                                   

 

 

 

 

 

De neusdop van een kweekrijpe man, hier ongeveer 9 maanden oud


                                                                                   

 

 

 

 

 

Klaar om te kweken

Belangrijk om weten is ook dat wanneer je je grasparkietjes geen nestmogelijkheid geeft (nestkastje), ze ook geen nestdrang zullen tonen. Dit wordt geprikkeld wanneer ze ziet dat ze haar toekomstige eitjes kan leggen. Een popje legt meestal tussen de 4 en 6 eitjes per legsel. Dit kan varieren, soms meer of minder. Dikwijls speelt leeftijd hierin wel een rol. Zo heb ik dikwijls met oudere grasparkieten dat de nesten kleiner en kleiner worden, wat betreft jongen. Maar ook de kans op bevruchte eitjes kan kleiner worden. Wanneer het eerste eitje wordt gelegd duurt het meestal 2 dagen vooraleer het tweede er zal liggen. Een grasje legt om de twee dagen een nieuw eitje en begint meestal vanaf het tweede eitje te broeden.

Op de foto staat een pasgeboren uk, uit het kweekseizoen van 2014.

Het kweken - verdere verloop

Als het popje aan het broeden is zal je ze maar sporadisch uit het nestkastje zien komen. Ze komt er maar uit om wat te eten of te drinken en voor haar ontlasting. Het popje wordt eigenlijk gevoerd door het mannetje die de zorg voor het popje dan voor 70% op hem neemt. Het broeden duurt gemiddeld tussen de 18 en 21 dagen (ik heb een uitzondering pop waarvan de eitjes pas na 22 of 23 dagen zelfs maar uitkomen). Als alle eitjes volgens schema zijn gelegd, zal er om de twee dagen een nieuw jonkie geboren worden, tenminste als de eitjes allemaal bevrucht zijn. Vanaf de geboorte zijn de ouders ca. 8 weken bezig met het voeren van de jongen, eerst doen ze dit samen, maar vanaf wanneer het jong uitvliegt neemt de vader die taak op zich.

Vanaf een goeie 14 dagen beginnen de kleuren lichtjes zichtbaar te worden. En da's toch altijd even spannend. Dit is altijd wat onvoorspelbaar, waardoor ik soms nog voor verrassingen kom te staan. Dit komt door de vererving en heeft dikwijls veel te maken met de voorouders van je kietje.

Foto: Jonkie van Kyra & Jones, uit het kweekseizoen van 2014 (ca. 14 dagen oud)

De grasjes vliegen uit na circa 4 à 5 weken, maar worden dan nog een kleine 3 weken gevoerd door de ouder(s). Jonge grasjes zijn pas volledig zelfstandig na een week of 7 à 8, soms wel 9. Veel collega-kwekers houden zich daaraan niet en passen handopfok toe. Maar ikzelf ben van mening dat de jonge kietjes hun ouders voor de volle 100% nodig hebben voor hun groeiproces. Zo is ook de socialisering van je grasje uitermate belangrijk. Soms komt het wel al eens voor dat grasjes wat vroeger dan normaal zelfstandig zijn. Maar dat zie je al gauw aan hun gedrag en aan dat van de ouders. Uiteraard is het supertof dat je grasje handtam wordt. Maar dit kan ook nog als je grasje 7 à 8 weken oud is.


Foto: 3 jonkies uit eigen kweek die enkele dagen uit 't nest zijn

Bij mij persoonlijk krijgen sommige jongen (en jongen waarvan er de vraag naar is) al héél gauw te maken met de handen. Zo heb ik enkele héél sociale, lieve jongens waarvan ik GEEN handopfok heb toegepast, maar waarvan ze toch uitermate lief en tam zijn. Dit hoor ik ook dikwijls van de nieuwe eigenaars, waar de jonge grasjes naartoe zijn verhuisd. Ik ben van mening dat de eerste weken van het grasje zeer belangrijk zijn, vandaar dat ik GEEN handopfok toepas.

Foto: Flupke (één van mijn eigen tamme grasjes)

Problemen bij het kweken

Als je bovenstaande informatie leest, lijkt het wel alsof alles altijd positief verloopt, maar vele kwekers komen ook met tegenslagen oog in oog te staan, zo gebeurt dat hier ook vaak.

Dit zijn vaak voorkomende problemen:

* Er worden geen eitjes gelegd

* De eitjes zijn onbevrucht

* Legnood

* Eitjes gaan kapot

* De kleintjes sterven

* Spreidpootjes

* De kleintjes groeien niet goed

* De kleintjes worden niet gevoerd door de ouders

TIP: Als je de broedblokken erin hebt gehangen, kijk dan elke dag in het nest. De eerste dagen vinden de ouders het misschien niet zo fijn, maar ze zullen er wel aan wennen dat je dat vaak doet, ook wanneer er jongen liggen. Dan kun je, indien bovenstaande problemen plaatsvinden, meteen ingrijpen, want hoe vlugger je erbij bent, hoe beter, uiteraard!

Een uk, bij ons geboren in 2014, dat slecht in de veren zit.

Een uk, bij ons geboren in 2013, die slecht opgroeide, en uiteindelijk ook hieraan is gestorven.

Opgelet (!): Alle foto's zijn afkomstig van onze grasparkieten en bezitten copyright. Deze mogen dus niet zomaar gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming. Gelieve met ons contact op te nemen als u één van onze foto's wenst te gebruiken!!!